Date

zondag
Expiré!

Ces riens essentiels (FR)
cyclus 6 zondagen

Kunst, een wereld die alleen is voorbehouden aan "kunstenaars"? Niets is minder waar. Kunst en schoonheid zijn overal te vinden, in alles, in iedereen.

Hoewel een creatieve daad vaak helpt om stress en angst te verminderen, zijn er maar weinig mensen die er daadwerkelijk gebruik van maken. Door de tijd te nemen om te observeren, luisteren, onze emoties te voelen en te "kristalliseren", verandert onze verhouding tot de wereld. Het is in dit perspectief van vrije expressie en welzijn dat het project "Ces riens essentiels" past.

Dit collectieve en creatieve ontdekkingslaboratorium telt 5 ateliers, die elk 90 minuten duren. De deelnemers wordt gevraagd een voorwerp, muziekstuk, liedje, tekening of ander element mee te brengen dat als een uiting van schoonheid wordt beschouwd. Door middel van discussies en vriendschappelijke uitwisselingen zullen zij dit startpunt bewerken om er een persoonlijk en uniek werk van te maken.

Elke bijdrage zal worden gearchiveerd en geplaats op een aan het project gewijde website, die deze foto-"getuigenissen", schrijfsels en enkele geluidssporen zal verzamelen. Dit alles zal een work-in-progress en een tentoonstelling in wording vormen.

Ateliers gegeven in het Frans. Het is aanbevolen om alle sessies bij te wonen.

Toonmoment (open voor iedereen!) op donderdag 30/06, tijdens Café Labolobo!

Met de steun van de Fédération Wallonie-Bruxelles.

Location

Avenue Firmin Lecharlier 4 1090 Jette
Labolobo
Sold out!

met

Gauthier Keyaerts
Website
https://gauthierkeyaerts.com/blog/
QR Code
Nederlands
Share This