Notre mission

Labolobo, solidarity between generations

Sinds 2014 overbrugt Labolobo vzw de leeftijdskloven in onze stad op creatieve en transversale manieren voor meer sociale cohesie. We bestrijden isolement en leeftijdsstereotypering door intergenerationele uitwisselingen op te zetten en empathie, respect en solidariteit te bevorderen.

Ons project berust op 4 pijlers:

De MA projecten brengen mensen samen uit plaatselijke instellingen, zoals scholen en rusthuizen. De deelnemers worden begeleid tot de creatie van gedeelde momenten, verhalen, glimlachen,... rond artistieke activiteiten zoals tekenen, dansen, zingen, schrijven,...

TUKTUKJette biedt een alternatieve mobiliteitsdienst voor mensen met een beperkte autonomie. Vrijwilligers vervoeren ouderen met kleurrijke en elektrisch aangedreven tuktuks/riksja’s. Zij bieden een hele waaier van diensten aan, gaande van een gewone fietstocht, een fietstocht naar een medische afspraak tot een culturele uitstap of om boodschappen te doen. Maar bovenal biedt dit vervoermiddel de gebruikers, vaak onderhevig aan isolement, een manier om in contact te blijven met de wereld.

De Labolobo ruimte, een plek in het noorden van de stad, omvat een gevarieerd wekelijks programma van activiteiten voor alle leeftijden, gaande van mindfulness tot taallessen, yoga, coding, kung-fu, een koor, gitaarlessen,… Er worden tevens SPECIALS georganiseerd, dat activiteiten zijn die plaatsvinden in de vorm van kortere cycli.

De vierde en laatste pijler omvat de creatie van projecten in de openbare ruimte, met de nadruk op toegankelijkheid, zichtbaarheid en participatieve creativiteit. Allemaal om mensen samen te brengen in een gezamenlijke actie.

Voor Labolobo zijn ergonomie, toegankelijkheid en esthetiek bepalende factoren. De creativiteit en het professionalisme van onze projectbegeleiders, een hoge prioriteit. We hanteren een eenvoudig model dat smeekt om gereproduceerd te worden, om zo de manier te veranderen waarop jong en oud het stadsleven, de gemeenschap en de mobiliteit zien.

Nederlands
Share This