De video van "Des Mots et des signes" is beschikbaar

5 juni, 2021

Des Mots et des signes, een project van openheid naar anderen 

In 2021 dragen de gemeenten Sint-Agatha-Berchem, Koekelberg, Jette en Ganshoren samen de titel “Ville des Mots”, in het kader van de internationale dag van de Franstaligen.

“Ville des Mots” 2021 heeft als doel talen die naast elkaar leven, elkaar te laten ontmoeten! Aldus werd “Des mots et des signes” ontworpen om horende en slechthorende kinderen samen te brengen.

Enerzijds interpreteerden kinderen van het Alexandre Herlin instituut een lied onder begeleiding van Majda Achab en anderzijds werden horende kinderen van 6 tot 12 jaar tijdens 3 workshops in de Labolobo geïnitieerd om datzelfde lied te leren gebaren. Het resultaat is een video die de optredens van de studenten en de horende kinderen samenbrengt en twee werelden, die van geluid en gebaren, verenigt.

Die video is nu beschikbaar. Ontdek het hier.

 

Laatste nieuws

Nederlands
Share This